• ul. Jana Kochanowskiego 18/9, 40-035 Katowice
  • 32 43 107 43
  • 792 837 932

Blog prawniczy - Talionis

To czym jest kradzież wydaje się być oczywiste i jasne, jednak jak się okazuje, w prawie nic nie jest proste. I w tym przypadku od drobnych niuansów przebiegu wydarzeń zależeć może wymiar kary a nawet w ogóle przypisanie sprawstwa tego występku. Niepostrzeżenie też drobne wykroczenie dotyczące mienia o wartości kilku złotych zamienić się może w poważne przestępstwo zagrożone wieloletnim więzieniem, w tym w zbrodnię rozboju dokonanego np. z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub broni palnej.

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Jana Kochanowskiego 18/9
(Plac Karola Miarki)
40-035 Katowice

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).