• ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice
  • 32 43 107 43
  • 609 625 896

Blog prawniczy - Talionis

Wielu udziałowców i członków zarządów zadłużonych spółek z o.o. rozpaczliwie szuka rozwiązania swoich problemów z wierzycielami. O ile udziałowcy nie podlegają żadnej odpowiedzialności za długi takich podmiotów, to już członkowie zarządu - tak (art. 299 Kodeksu spółek handlowych), a często są to te same osoby lub ich krewni. Krytyczne sytuacje sprzyjają błędnym decyzjom, czego częstym skutkiem bywa poszukiwanie pomocy u zawodowych „likwidatorów” takich podmiotów. Jeśli jesteś w takiej sytuacji – NIE RÓB TEGO.

Niespełna 20 lat temu miałem przyjemność uczestniczyć w wykładzie komisarza D. z katowickiej Policji, dotyczącym metodyki wywierania presji psychicznej na ofiary przestępstw. Ten absolwent elitarnych szkoleń w akademii FBI w Quantico przedstawił nam sposób najbardziej niszczący psychikę człowieka. Wcale nie wymagał on używania broni palnej, przemocy czy manifestowania przewagi liczebnej nad ofiarą.

To czym jest kradzież wydaje się być oczywiste i jasne, jednak jak się okazuje, w prawie nic nie jest proste. I w tym przypadku od drobnych niuansów przebiegu wydarzeń zależeć może wymiar kary a nawet w ogóle przypisanie sprawstwa tego występku. Niepostrzeżenie też drobne wykroczenie dotyczące mienia o wartości kilku złotych zamienić się może w poważne przestępstwo zagrożone wieloletnim więzieniem, w tym w zbrodnię rozboju dokonanego np. z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub broni palnej.

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

Kancelaria świadczy obecnie usługi wyłącznie wirtualnie

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).