• ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice
  • 32 43 107 43
  • 609 625 896

naruszenia prawa własności intelektualnej

Naruszenia prawa autorskiego i innej własności intelektualnej.

W ocenie większości ludzi przestępstwem jest jedynie kradzież rzeczy materialnej, natomiast cudzą własność intelektualną można bezkarnie kopiować i wykorzystywać jak własną. Nie jest to prawdą. Szczególną ochroną prawną (cywilnoprawną i karnoprawną) objęte pozostają prawa autorskie, patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe czy nazwy handlowe, a w określonych sytuacjach również np. know-how. Sprawca naruszający cudze prawa poprzez np. kopiowanie cudzego utworu, przywłaszczanie sobie jego autorstwa, kopiowanie zewnętrznego wyglądu produktu (design) czy też posługujący się logiem lub nazwą podszywającą się pod cudzą markę musi liczyć się z odpowiedzialnością prawną. Tego typu czyny zabronione stanowią coraz częściej występującą formę czynów nieuczciwej konkurencji. Ich ściganie umożliwia pokrzywdzonemu zarówno pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej, jak i uzyskanie odszkodowania za spowodowane szkody. Oferujemy Państwu obsługę tego typu spraw od etapu polubownego, przez przygotowanie cywilnego procesu sądowego, po złożenie do prokuratury bardzo dobrze umotywowanego doniesienia o popełnieniu przestępstwa.

Ekspert Kancelarii TALIONIS (stopień naukowy doktora, wykładowca akademicki ds. m.in. prawa autorskiego, biegły sądowy) zapewnia przygotowanie najwyższej klasy opinii z zakresu ochrony własności intelektualnej: 

  • określania autorstwa/współautorstwa danego utworu
  • naruszenia praw autorskich
  • dozwolonego użytku osobistego i jego naruszeń
  • przywłaszczeń praw do utworu
  • podziału praw między współautorów
  • określania wartości danego utworu
  • analiz antyplagiatowych
  • określania czy dany utwór ma charakter utworu zależnego czy inspirowanego


Pierwszy kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

Kancelaria świadczy obecnie usługi wyłącznie wirtualnie

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).