• ul. Jana Kochanowskiego 18/9, 40-035 Katowice
  • 32 43 107 43
  • 792 837 932

Kontrwywiad, PR, zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu

Kontrwywiad gospodarczy - przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu

Zarządzanie kryzysowe

Kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, neutralizowanie skutków przecieku informacji i pomówień, powiązania z niepożądaną grupą społeczną lub polityczną

Przejmowanie kłopotliwego kontaktu z mediami

 

  • legalna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa
  • przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu
  • audyty bezpieczeństwa
  • anonimizacja struktur gospodarczych i utajnianie prawa własności do przedsiębiorstw, nieruchomości i ruchomości
  • kreowanie wizerunku branżowego
  • przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych publikacji medialnych i naruszania dobrego imienia przedsiębiorcy w internecie
  • spory sądowe z tytułu naruszenia dóbr osobistych - na drodze karnej (pomówienie, znieważenie) i cywilnej (odszkodowania, zadośćuczynienia, publikacje przeprosin itp.)
  • inne działania właściwe dla zagadnienia ochrony tajemnic i wizerunków przedsiębiorstw

 

Strona w budowie - zapraszamy wkrótce

 


 

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Jana Kochanowskiego 18/9
(Plac Karola Miarki)
40-035 Katowice

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).