sprawy karne i gospodarcze


specjalizacja: przestępczość gospodarcza, analizy kryminalne i spory w biznesie


pomoc nieograniczona terytorialnie, usługi (w tym analizy, ekspertyzy i doradztwo prawne) świadczymy obecnie on-line
Image

w czym jesteśmy najlepsi?

Kancelaria Talionis specjalizuje się w skomplikowanych sprawach karnych (gospodarczych i kryminalnych), bezpieczeństwie biznesu, wywiadzie gospodarczym i antywindykacji. Ponadto oferujemy klientom obsługę wybranych sporów wymagających fachowej wiedzy wykraczającej poza sferę prawa, takich jak np. obsługa prawna rynku najmu nieruchomości czy sporów na tle realizacji umów o roboty budowlane.

kryminalistyka i kryminologia


analiza materiału dowodowego, wskazywanie nowych źródeł dowodowych i możliwych do zastosowania technik kryminalistycznych


identyfikacja modus operandi, ocena prawdopodobieństwa sprawstwa przestępstwa, typowanie (grupowe i indywidualne) podejrzanych

kim jesteśmy?

Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, wywiadowców gospodarczych i prywatnych detektywów, łączących swoją profesję z dodatkowym wykształceniem kierunkowym (np. ekonomicznym, medycznym lub mundurowym), co umożliwia nam fachową obsługę nawet bardzo skomplikowanych spraw wykraczających poza potencjał merytoryczny typowych kancelarii prawnych.
Image

wywiad gospodarczy


pozyskiwanie strategicznych informacji biznesowych, przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu, ochrona tajemnic przedsiębiorstwa