• ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice
  • 32 43 107 43
  • 609 625 896

Blog prawniczy - Talionis

Sprzedajesz zadłużoną spółkę? Nie daj się nabrać!

Wielu udziałowców i członków zarządów zadłużonych spółek z o.o. rozpaczliwie szuka rozwiązania swoich problemów z wierzycielami. O ile udziałowcy nie podlegają żadnej odpowiedzialności za długi takich podmiotów, to już członkowie zarządu - tak (art. 299 Kodeksu spółek handlowych), a często są to te same osoby lub ich krewni. Krytyczne sytuacje sprzyjają błędnym decyzjom, czego częstym skutkiem bywa poszukiwanie pomocy u zawodowych „likwidatorów” takich podmiotów. Jeśli jesteś w takiej sytuacji – NIE RÓB TEGO.

Pozorne wybawienie łatwo odnaleźć przeglądając folder „spam” w poczcie elektronicznej lub wyszukując oferty kancelarii „rozwiązujących” tego typu problemy. Proponują one w cenie paru tysięcy euro przejęcie udziałów w spółce, powołanie nowego zarządu i ewentualnie zmianę nazwy spółki oraz jej adresu. Od tego momentu problemy z zadłużeniem mają zniknąć. Czy tak się faktycznie dzieje? OCZYWIŚCIE, ŻE NIE.


Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za czas pełnienia przez nich funkcji. Powołanie nowego zarządu nie zeruje zobowiązań poprzedników, nadal odpowiadają oni za powstałe długi. Podobnie zmiana udziałowców (nieponoszących żadnej bezpośredniej odpowiedzialności za niespłacane zobowiązania) nijak nie wpływa na niczyją sytuację. Zmiana nazwy i adresu może przynieść jedynie skutek wizerunkowy, ale wierzyciele nadal będą mogli dochodzić swoich należności, a zachowanie numeru KRS i numeru NIP umożliwia niezwłoczne pozyskanie informacji o wprowadzonych zmianach.

Jaki jest więc skutek wykupienia usługi „likwidacyjnej” zadłużonej spółki? Uwolnienie się od kilku tysięcy euro. Nic ponadto. Nowy zarząd po przejęciu kontroli nad spółką składa wniosek o ogłoszenie jej upadłości i tym samym sam nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastane długi. Ewentualne powołanie do zarządu tzw. „słupa” i porzucenie spółki również niczego nie zmienia. W obu przypadkach członkowie poprzedniego zarządu mogą jeszcze bardziej pogorszyć swoją sytuację prawną o odpowiedzialność karną z tytułu co najmniej niegospodarności (art. 296 Kodeksu karnego), a przepisywanie spółki na słupów może wręcz stanowić silną przesłankę do przypisania im o wiele poważniejszego przestępstwa oszustwa (art. 286 k.k.), zagrożonego w typie podstawowym karą do 8 lat pozbawienia wolności, a w typie kwalifikowanym, gdy wartość wyrządzonej szkody przekracza 200 tys. zł – do 10 lat. W zależności od stanu faktycznego spraw istnieje również możliwość skutecznego oskarżenia o przestępstwo usuwania, ukrywania, zbywania, darowania, niszczenia, rzeczywiście lub pozornie obciążania składników majątku na szkodę wierzyciela (art. 300 k.k.). Odpowiedzialność karna objąć może nie tylko członków zarządu, ale także inne współdziałające z nimi osoby, w tym np. udziałowców.

Dlaczego skazanie za dowolne z wyżej wymienionych przestępstw, w tym nawet na symboliczną karę w zawieszeniu, pozostaje najgorszym, co może się stać? Ponieważ powstaje wówczas nowa podstawa prawna dochodzenia roszczenia od wszystkich skazanych (osób działających wspólnie i w porozumieniu, pomocników, podżegaczy), nawet jeśli wcześniej nie odpowiadały one za dany dług, a co gorsza znacznie wydłuża się czas jego przedawnienia. Roszczenia deliktowe wynikające z popełnionego występku lub zbrodni, czyli każdego przestępstwa, przedawnia się dopiero z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa. Kolejny negatywny skutek to brak możliwości objęcia takiego długu oddłużeniem w ramach upadłości konsumenckiej.

Zanim więc skorzystasz z „pomocy” rozwiązania problemów z długami, skonsultuj się z Kancelarią TALIONIS – pozwól ekspertom od legalnej antywindykacji ocenić Twoją sytuację przez pryzmat prawa karnego, gospodarczego, cywilnego i podatkowego. Nie daj się oszukać – stracić możesz kilka tysięcy euro zapłacone za niepotrzebną usługę, a „zyskasz” odpowiedzialność karną i w praktyce niemożliwe do przedawnienia lub objęcia oddłużeniem długi.


Pomagamy w oddłużaniu i antywindykacji w sytuacjach bardzo skomplikowanych, nigdy nie narażając naszych klientów na pogorszenie ich sytuacji – POZNAJ NASZĄ OFERTĘ.

 

Kazimierz Turaliński

Kancelaria Talionis

www.kancelariatalionis.pl

 

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

Kancelaria świadczy obecnie usługi wyłącznie wirtualnie

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).