• ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice
  • 32 43 107 43
  • 609 625 896

kadra Kancelarii TALIONIS

Dorota Tomkiel

Prezes zarządu
Absolwentka administracji na wydziale prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pełniła funkcje administracyjne w dużych stołecznych firmach konsultingowych. Od 2014 roku prowadzi prawno-ekonomiczne wydawnictwo książkowe oraz firmę szkoleniową o tym samym profilu. Specjalistka ds. zarządzania, twórczyni Kancelarii TALIONIS.

Kazimierz Turaliński

przestępczość, antywindykacja, wywiad gosp.
Ekspert ds. przestępczości, bezpieczeństwa i wywiadu gospodarczego. Studiował prawo, ekonomię i nauki polityczne. Autor kilkunastu książek prawno-ekonomicznych, w tym bestselerów "Jak kraść?", "Wywiad gospodarczy i polityczny", "Przestępstwa w budownictwie", "Raje podatkowe i spółki off-shore", "Encyklopedia antywindykacji", "Windykacja gospodarcza" oraz "Podatek VAT - oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbowa". Od kilku lat prowadzący wykłady z zakresu przestępczości gospodarczej oraz elementów prawa karnego i cywilnego m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były ekspert Biura Analiz Sejmowych i sejmowej komisji śledczej. Autor analizy kryminalnej afery Amber Gold.

Jan Szkolak

analizy kryminalne
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w rządowej administracji specjalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odpowiadał za sporządzanie planów i analiz, nadzór i prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie spraw dot. zdrowia i życia, zdarzeń komunikacyjnych oraz problematyki dotyczącej cudzoziemców. Sprawował funkcję oskarżycielską w sądach grodzkich. Autor programów szkoleniowych z zakresu prawa karnego.

Kancelaria TALIONIS

Sprawy karne, cywilne i gospodarcze.

Pomoc prawna i doradztwo w sprawach trudnych oraz beznadziejnych.

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

Kancelaria świadczy obecnie usługi wyłącznie wirtualnie

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).