inicjowanie i obsługa postępowań karnych

 Sporządzanie doniesień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z profesjonalną analizą materiału dowodowego, wyodrębnieniem modusu operandi sprawcy i wskazywaniem organom ścigania możliwych źródeł dowodowych znajdujących się poza zasięgiem pokrzywdzonego.

Kancelaria TALIONIS oferuje Klientom kompleksową obsługę spraw karnych już od momentu popełnienia przestępstwa na ich szkodę. Korzystając z doświadczenia swojej kadry w sprawach przestępstw kryminalnych i gospodarczych, jako jedyna kancelaria do każdego zamówionego zawiadomienia prokuratury o przestępstwie rutynowo przygotowuje:

 • kompleksową analizę dostępnego materiału dowodowego z uwzględnieniem możliwości weryfikacji poszczególnych dowodów w oparciu o technikę kryminalistyczną (w tym dowodów przeczących przebiegowi wydarzeń wskazanych przez pokrzywdzonego), w tym jeśli charakter sprawy tego wymaga również obszerną analizę kryminalną
 • wskazanie w treści doniesienia do prokuratury nowych źródeł dowodowych możliwych do wykorzystania przez organa ścigania celem ustalenia przebiegu przestępstwa i wykrycia jego sprawców (rozbudowane wnioski dowodowe)
 • analizę ekonomiczną (przestępstwa gospodarcze i przestępstwa skarbowe) sposobu, celu oraz skutków materialnych działania sprawcy
 • analizę kryminalną modusu operandi sprawcy przestępstwa kryminalnego
 • wsparcie treści doniesienia materiałami pozyskanymi w toku białego wywiadu
 • opinię prawną dotyczącą słuszności wskazanej kwalifikacji prawnej przestępstwa (przypisanie określonego przestępstwa w typie podstawowym, uprzywilejowanym lub kwalifikowanym oraz formie zjawiskowej i stadialnej)
 • organizację najlepszej dla problematyki sprawy obsługi detektywistycznej

 


 

Zakres usług:

 • ocena sytuacji Klienta - wskazanie w formie pisemnego, szczegółowego raportu czy w przedstawionej sytuacji doszło do przestępstwa i z jakim prawdopodobieństwem liczyć można na wszczęcie śledztwa lub dochodzenia przez organa ścigania, wykrycie sprawcy i udowodnienie mu winy
 • ocena pozostającego w dyspozycji Klienta materiału dowodowego (jego wartości dla ustalenia przebiegu przestępstwa i wykrycia jego sprawcy)
 • kompleksowe przygotowanie wiarygodnego doniesienia do prokuratury, trudnego do szybkiego umorzenia sprawy z rozbudowanym uzasadnieniem merytorycznym oraz prawnym
 • przygotowywanie dalszych pism w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia lub śledztwa) oraz sądowego - wnioski dowodowe, zażalenia na umorzenia, wnioski o wznowienie śledztw i dochodzeń dawniej umorzonych, apelacje, prywatne akty oskarżenia itp.
 • negocjacje ze sprawcą przestępstwa w zakresie m.in. dobrowolnego usunięcia negatywnych skutków przestępstwa, w tym sporządzanie opinii prawnych i analiz kryminalnych na cele negocjacyjne (szczególnie przydatne w przypadku przestępstw gospodarczych - oszustw, fałszerstw, defraudacji, przestępstw na szkodę wierzycieli, czynów nieuczciwej konkurencji itp.)
 • w przypadku osób niesłusznie oskarżonych - opracowywanie strategii obrony i obalanie wersji śledczych prokuratury poprzez wykazanie nieścisłości w zgromadzonym materiale dowodowym, błędów przy ocenie materiału dowodowego lub nieprawidłowej wykładni przepisów prawa karnego


Jakimi przestępstwami zajmowała się już nasza kadra?

 • zabójstwa i przestępstwa przeciwko zdrowiu, w tym zabójstwa pozorowane na samobójstwa lub wypadki, przestępczość porachunkowa i terror kryminalny
 • sprawy przestępczości zorganizowanej (ekonomicznej, kryminalnej i narkotykowej - krajowej i międzynarodowej)
 • przestępstwa gospodarcze - oszustwa, fałszerstwa, defraudacje, czyny nieuczciwej konkurencji, szpiegostwo przemysłowe, przywłaszczenia, branże: paliwowa, węglowa, budowlana (budownictwo kubaturowe i inżynieria drogowa), bankowa, finansowa, farmaceutyczna, handlowa, spożywcza, informatyczna, medyczna
 • przestępstwa skarbowe - oszustwa na podatku VAT (oszustwa karuzelowe, znikający sprzedawca), przemyt, fałszerstwa w księgowości, firmanctwo
 • uprowadzenia siłowe dzieci do Europy Zachodniej
 • wymuszenia
 • rozboje, włamania, kradzieże
 • zgwałcenia, zmuszanie do prostytucji i handel ludźmi
 • stalking (prześladowanie)
 • przestępstwa na szkodę wierzycieli
 • przestępstwa na szkodę dłużników
 • fałszerstwa (fałsz materialny i fałsz intelektualny)
 • groźby karalne i groźby bezprawne (szantaż)

 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.