• ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice
 • 32 43 107 43
 • 609 625 896

antywindykacja i upadłość konsumencka

Antywindykacja, upadłość konsumencka i pomoc dłużnikom w sporach z wierzycielami (bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi) oraz komornikami.

Utrata płynności finansowej, kwestionowanie istnienia wierzytelności czy rzetelności komornika to codzienność dzisiejszego świata. Problemy te dotykają zarówno konsumentów - osoby samotne oraz całe rodziny, jak i obarczonych ryzykiem gospodarczym przedsiębiorców. Wbrew obiegowej opinii nie każdy dług należy spłacać, nie wszystko co zostało zasądzone jest faktycznie należne, dłużnik ma prawa, które każdy (komornik, wierzyciel, windykator) musi respektować, a poza podstawami formalnymi ważna jest także tzw. moralność długu. Jeśli borykają się Państwo z nieuczciwymi działaniami związanymi z dowolnym etapem windykacji wierzytelności - służymy profesjonalnym wsparciem antywindykacyjnym (obsługa prawna, mediacje, legalne działania niekonwencjonalne). Pomagamy również w prewencyjnym zabezpieczeniu majątku prywatnego oraz firmowego jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązań.

Zakres usług:
 • opracowywanie indywidualnych strategii antywindykacyjnych dla osób jeszcze niezadłużonych (np. rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą, obawiających się pozwów sądowych itp.) oraz na każdym etapie windykacji zadłużenia (windykacja polubowna, mediacje, procesy sądowe, egzekucja komornicza, postępowanie karne)
 • wsparcie obrony w przypadku przedstawienia dłużnikowi prokuratorskich zarzutów, wystąpienia obawy przedstawienia zarzutów lub skierowania do sądu aktu oskarżenia (np. ukrycie lub niszczenie majątku, niegospodarność, oszustwo na szkodę wierzyciela etc.)
 • upadłość konsumencka - w tym trudne sprawy, w których dłużnik nie spełnia ustawowych warunków do ogłoszenia upadłości
 • upadłość przedsiębiorstw, negocjacje z wierzycielami ws. układu - każdy ciężar gatunkowy spraw
 • postępowania karne względem wierzycieli, windykatorów i komorników (stalking - nękanie dłużnika lub jego bliskich, naruszenie miru domowego, włamania, wymuszenia, groźby karalne, przestępstwa czyścicieli kamienic, nadużycia władzy, nielegalne eksmisje, oszustwa sądowe na szkodę dłużników itp.) - pełna obsługa włącznie z pomocą w zabezpieczaniu dowodów, sporządzaniem doniesień do prokuratury, zażaleń na umorzenia postępowań karnych itp.
 • pomoc w trudnych sprawach z dłużnikami dłużników (sprawy oszustw, procesy sądowe, wsparcie egzekucji itp.)
 • obalanie umów stanowiących podstawę roszczenia (nadużycie prawa podmiotowego, niedozwolone klauzule umowne, przedawnienia, nadmierne kary umowne, zawyżone roszczenia itp. w tym także w drodze ścigania oszustw sądowych - prawomocnych wyroków uzyskanych w oparciu o sfałszowany materiał dowodowy lub inne wprowadzenie sądu w błąd)
 • wsparcie w sporach z funduszami sekurytyzacyjnymi i firmami windykacyjnymi
 • optymalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorcy pod kątem ekonomicznego (taniego) zabezpieczenia przed możliwymi roszczeniami finansowymi osób trzecich
 • inne legalne, niekonwencjonalne działania związane z ochroną antywindykacyjną

Usługi świadczymy w formie obszernych ekspertyz antywindykacyjnych wskazujących krok po kroku, jak samodzielnie zabezpieczyć swój majątek wraz z wyraźnym zasygnalizowaniem granic prawa cywilnego i karnego, których dłużnik nie może przekroczyć. W przypadku postępowań sądowych, w tym upadłości i upadłości konsumenckiej (oddłużanie), sporów sądowych z wierzycielem oraz czynności podejmowanych przeciwko już prowadzonej egzekucji komorniczej, przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do zażegnania lub opóźnienia zagrożenia. Upadłość konsumencką pomagamy przeprowadzić także względem osób, które są z mocy ustawy wykluczone spod tej bardzo korzystnej formy oddłużenia (m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, nieskładające wbrew obowiązkowi prawnemu w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, których czynność prawna została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli itp.).

Jeśli borykają się Państwo z jednym z opisanych wyżej problemów, chcą prewencyjnie zabezpieczyć swój majątek i byt rodziny albo spotkali się z innym powiązanym z dochodzeniem wierzytelności kłopotem - zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Talionis. Do Państwa usług pozostaje nasza kadra świadcząca usługi prawnicze i negocjacyjne, w tym także Kazimierz Turaliński - autor bestsellerowych poradników antywindykacyjnych pt. "Encyklopedia antywindykacji - jak legalnie nie płacić swoich długów?" oraz "Nowa encyklopedia antywindykacji".


Jakie sprawy antywindykacji prowadziła nasza kadra?

 • zaskarżenia postanowień komorników o kosztach egzekucji (w przypadku spraw nieruchomości w kredycie hipotecznym jednostkowe obniżenie kosztów o przeciętnie kilkadziesiąt tysięcy zł)
 • upadłości konsumenckie (korzyść dłużników - umorzenia nawet wielomilionowych wierzytelności, odzyskanie ze spieniężanych nieruchomości pieniędzy na długoterminowy najem nowego mieszkania dla dłużnika i jego rodziny, ochrona przed egzekucjami komorniczymi, zaprzestanie naliczania odsetek)
 • zaskarżenia zaniżonych operatów szacunkowych na cele licytacji nieruchomości (korzyść dłużników - do nawet kilkudziesięciu milionów zł wyższy nowy operat szacunkowy i analogicznie wyższa kwota uzyskana z licytacji)
 • obalanie roszczeń funduszów sekurytyzacyjnych, firm windykacyjnych i banków (skutek - brak podstaw prawnych dochodzenia nawet wielomilionowych wierzytelności)
 • skuteczne zaskarżenia nakazów zapłaty z e-sądu z Lublina (skutek: opóźnienie o lata wyroku sądu i egzekucji albo uznanie długu za przedawniony)
 • udowadnianie bezprawnej egzekucji przedawnionych wierzytelności
 • wykazanie przestępstw naruszenia miru domowego i bezprawnego zaboru mienia przez wierzycieli wynajmujących nieruchomości (skutek: odpowiedzialność karna wierzycieli, często ich dobrowolna rezygnacja z dochodzenia należności w zamian za rezygnację pokrzywdzonego ze sprawy karnej)
 • ochrona bytu rodziny dłużnika - ustanawianie korzystających z pierwszeństwa przed innymi wierzytelnościami alimentów i ochrona przed zlicytowaniem nieruchomości oraz rzeczy z mieszkań i domów dłużników, bez względu na wartość obciążających dłużnika zobowiązań płatniczychPierwszy kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W pierwszej wiadomości prosimy o opisanie Państwa sytuacji, w tym etapu prowadzonej windykacji (polubowna, sądowa, egzekucyjna, postępowanie karne), wartości i tytułu prawnego oraz podstawy faktycznej dochodzonych kwot, uwag dotyczących działania drugiej strony (wierzyciela, komornika, windykatora, innych osób). Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę.

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice

Kancelaria świadczy obecnie usługi wyłącznie wirtualnie

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).