• ul. Jana Kochanowskiego 18/9, 40-035 Katowice
  • 32 43 107 43
  • 792 837 932

błędy medyczne

Sprawy karne (spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci) i cywilne (roszczenia odszkodowawcze).

Wsparcie obrony niesłusznie oskarżonych lekarzy.

Błędy medyczne - przygotowywanie doniesień do prokuratury i zaskarżanie umorzeń śledztw, pomoc w obronie lekarzy przez prawników z medycznym wykształceniem.

Dziedziny spraw:

  • kardiologia
  • ginekologia z położnictwem
  • chirurgia

 

STRONA W BUDOWIE - ZAPRASZAMY WKRÓTCE

 

 

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres biura:
ul. Jana Kochanowskiego 18/9
(Plac Karola Miarki)
40-035 Katowice

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Czym jest Talionis?

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumieć ją możemy jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).