dlaczego warto powierzyć nam swój problem?

  • we własnym zakresie przygotowujemy m.in. ekspertyzy oryginalności dokumentów (fałsz materialny i intelektualny), analizy finansowe przedsiębiorstw, audyty zewnętrzne (antydefraudacyjne, śledcze), analizy antyplagiatowe (lingwistyka kryminalistyczna), analizy OSINT itp.,
  • każdy członek naszej kadry dysponuje wieloletnim, przeciętnie około dwudziestoletnim doświadczeniem - nie uczymy na Twoich sprawach aplikantów, którzy dopiero ukończyli studia, lecz nad ich rozwiązaniem pracują osoby doskonale znające daną problematykę, np. prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo karne, kryminalistykę,
  • prócz wykształcenia prawniczego preferujemy specjalistów z dodatkowymi fakultetami i zawodami, dzięki czemu możemy zaoferować fachową oraz merytoryczną pomoc wykraczającą poza znajomość samych przepisów, ale dotykającą istoty sprawy, np. rachunkowości, rynków kapitałowych, bankowości, podatku VAT, ładu korporacyjnego, funkcjonowania służb mundurowych, handlu zagranicznego, technicznej i fizycznej ochrony mienia czy budownictwa,
  • nasi specjaliści mogą się pochwalić licznymi publikacjami książkowymi i prowadzeniem wykładów na elitarnych uczelniach wyższych,
  • analizy kryminalne przygotowane przez naszych ekspertów, m.in. analityków kryminalnych, mogą w obecnym stanie prawnym stanowić dowód w sądzie, ujawniając sposób popełnienia przestępstwa i jego sprawcę,
  • nasza kadra zrealizowała już tysiące skomplikowanych zleceń, w tym dotyczących najcięższych gatunkowo przestępstw kryminalnych i gospodarczych, włącznie z głośnymi aferami,
  • interesuje nas los zwyczajnych ludzi - stajemy po stronie ofiar przestępstw i osób niesłusznie oskarżonych o ich popełnienie.