Celem rozpoznania wywiadu gospodarczego pozostają kontrahenci, konkurencja i dłużnicy, a także sprawcy czynów nieuczciwej konkurencji i inne osoby / podmioty stanowiące potencjalne zagrożenie o charakterze ekonomicznym, wizerunkowym lub kryminalnym.

W XXI wieku informacja to najcenniejszy towar - kto dysponuje szczegółowymi oraz aktualnymi wiadomościami na temat swojej konkurencji i kontrahentów, ten odnosi sukces. Strategiczną przewagę na wolnym rynku zapewnia wiedza o sposobie działania konkurencyjnych przedsiębiorców, konstrukcji ich łańcuchów dostaw, kadrze, wykorzystywanych maszynach czy ponoszonych kosztach produkcji/działalności, a także o powiązaniach politycznych lub kryminalnych. Na ich podstawie trafnie prognozować można potencjał ekspansji rynkowej, zawartość objętych tajemnicą cenników, maksymalną podaż czy inne słabe punkty konkurencyjnej oferty, a także pozaekonomiczne czynniki wpływające na pozyskiwanie lukratywnych kontraktów (kumoterstwo, protekcja polityczna, korupcja itp.). Natomiast celem weryfikacji kontrahentów zazwyczaj pozostaje ich wypłacalność, rzetelność i uczciwość.

Wywiad gospodarczy odpowiada za pozyskiwanie z legalnych źródeł (nadających się także do wykorzystania procesowego) informacji użytecznych na cele analizy biznesowej oraz typowania zagrożeń w środowisku przedsiębiorcy - ekspansją konkurencji, działalnością przestępczą czy niewypłacalnością kluczowych (często przynajmniej krótkoterminowo kredytowanych) klientów. Celem pozostawać może również szeroka analiza rynku pod kątem identyfikacji ogólnych branżowych zagrożeń o charakterze kryminalnym, szpiegostwa przemysłowego, sabotażu czy czynników nieagresywnych: zmian legislacyjnych, podatkowych, geopolitycznych itp.


Co ujawnić może legalny wywiad gospodarczy?

 • stan majątkowy podmiotów gospodarczych - poszukiwany jest majątek pod egzekucję komorniczą lub weryfikacja poprzedza zawarcie ważnego kontraktu, dokonanie fuzji, powołanie konsorcjum, zakup dużego pakietu akcji, udzielenie pożyczki bądź kredytu kupieckiego itp. (wywiad majątkowy),
 • dokonanie oszustwa, defraudacji, przestępstwa ukrywania majątku na szkodę wierzyciela, wikłanie w karuzelę vatowską czy proceder prania brudnych pieniędzy (śledztwo gospodarcze),
 • stopień rzetelności przedsiębiorców oraz jakości ich towarów i usług (wywiad konkurencyjny),
 • politykę działania przedsiębiorcy i realizowany przezeń biznesplan, jego wyniki finansowe, strukturę uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów, ofertę, dostawców, kadrę, kontrahentów oraz rynki zbytu (wywiad konkurencyjny),
 • uwikłanie weryfikowanego przedsiębiorcy w działania przestępcze (wywiad kryminalny),
 • powiązania ze środowiskami politycznymi i ich charakter oraz potencjalny wpływ korupcyjny bądź lobbingowy na działalność figuranta (wywiad polityczny),
 • wpływ wydarzeń na rynkach globalnych, czynników makroekonomicznych i innych zdarzeń w państwach trzecich (w tym konfliktów zbrojnych, zagrożeń asymetrycznych, epidemiologicznych itp.) na sektor gospodarki lub indywidualną sytuację, w tym bezpieczeństwo, Klienta (wywiad geopolityczny),
 • wszelkie inne kwestie nienaruszające tajemnic podlegających szczególnej ochronie prawnej (np. informacja niejawna, dawna "tajemnica państwowa").


Analiza zagrożeń w oparciu o pozyskane informacje wywiadowcze umożliwia:

 • identyfikację w środowisku i branży klienta konkretnych zagrożeń działaniem nielegalnym lub nieetycznym (przestępczość kryminalna, gospodarcza oraz terrorystyczna, zagrożenie wizerunkowe - czarny PR, szkodliwe luki prawa cywilnego lub administracyjnego itp.),
 • opracowanie doraźnej taktyki i długoterminowej strategii przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom.


Uzupełnieniem informacji zgromadzonych w toku wywiadu gospodarczego może być opracowywanie prognoz rynkowych w kontekście:

 • już wprowadzanych lub dopiero projektowanych zmian legislacyjnych,
 • zmian geopolitycznych,
 • branżowej i sektorowej działalności przestępczej,
 • innych czynników wpływających na realia gospodarcze skali mikro i makro.

Za pion wywiadu gospodarczego Kancelarii TALIONIS odpowiada Kazimierz Turaliński - autor bestsellerowego podręcznika wywiadu gospodarczego pt. "Wywiad gospodarczy i polityczny", kompendium wiedzy na temat infiltracji i czynności wywiadu agenturalnego pt. "Agent, infiltracja - sztuka szpiegostwa", kompendium wiedzy z zakresu identyfikacji zagrożeń w obrocie gospodarczym pt. "Bezpieczeństwo w biznesie" oraz współautor opracowania pt. "Wywiad biznesowy - praktyczne wprowadzenie", a także wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku studiów: "Strategiczny wywiad biznesowy" i ekspert odpowiadający za szkolenie wywiadowcze wyższej kadry menedżerskiej w jednej ze spółek Wielkiej Czwórki. Uznawany za jednego z czołowych środkowoeuropejskich ekspertów ds. wywiadu gospodarczego i analityki śledczej oraz przestępczości gospodarczej.