Kancelaria TALIONIS sp. z o.o.

e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl
tel. 32 431 07 43
fax 32 431 07 47

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice
Kancelaria TALIONIS świadczy usługi eksperckie (sporządzanie ekspertyz i analiz kryminalnych, wywiad gospodarczy, analizy finansowe) głównie wirtualnie, dzięki czemu możesz skorzystać z naszej pomocy bez wychodzenia z domu lub biura, pisząc na adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Nasza główna siedziba mieści się na Górnym Śląsku, lecz podejmujemy się obsługi spraw na terytorium całego kraju, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na wschodzie Europy. Na tych terenach oferujemy również usługi współpracujących z nami, sprawdzonych i zaufanych, agencji detektywistycznych. Czynności w tym zakresie świadczone są wyłącznie przez doświadczonych i licencjonowanych prywatnych detektywów.

Z powodu skomplikowanego charakteru trafiających do nas spraw preferujemy pierwszy kontakt drogą mailową wraz z ogólnym opisem problemu, co pozwoli nam wstępnie ocenić możliwość podjęcia się obsługi Twojej sprawy i przydzielić do korespondencji specjalistę odpowiedniego do charakteru zagadnienia. Wszelkich dalszych formalności związanych z przekazaniem zlecenia lub zamówieniem ekspertyzy dokonujemy zdalnie, natomiast w przypadku zleceń o charakterze wymagającym realizacji czynności w otoczeniu Klienta, konfrontacji z jego przeciwnikiem lub usług detektywistycznych, oddelegujemy do Twojej siedziby członków naszego zespołu.

Nie udzielamy stacjonarnie wyrywkowych porad w systemie rozliczanym godzinowo. Podejmujemy się całościowej obsługi sprawy lub sporządzenia kompleksowej pisemnej analizy/ekspertyzy wyczerpującej badane zagadnienie, co nie jest możliwe w toku porady udzielonej ad-hoc, bez dokładnego zapoznania się z całością już zgromadzonego materiału dowodowego, z zawiłościami stanu faktycznego i dokonanymi lub spodziewanymi czynnościami procesowymi, a niekiedy też bez zweryfikowania aktualnego sektorowego orzecznictwa sądowego.