Prewencyjna optymalizacja i zwalczanie już zaistniałych zagrożeń w działalnościach spółek kapitałowych (spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), przeciwdziałanie sporom ze wspólnikami i nadużyciom ze strony współinwestorów.

Spółki kapitałowe stanowią obecnie najbezpieczniejszą dla inwestorów, ale i zarazem najtrudniejszą w obsłudze i kontroli formę prowadzenia działalności gospodarczej. Ulokowane środki mogą zostać utracone w wyniku nielojalności wspólników, nieuczciwości i niekompetencji powołanego zarządu, a także z powodu niedostatecznej znajomości prawa gospodarczego, cywilnego lub podatkowego. Obowiązkowa pełna księgowość utrudnia też osobom niezorientowanym w zawiłościach rachunkowości kontrolowanie przepływów pieniężnych i sprzyja powodującemu wymierne straty ukrywaniu defraudacji (umyślnych przestępstw) lub niegospodarnych (nieumyślnych niekorzystnych) decyzji kadry kierowniczej. Ochrona praw członków zarządu.


Kancelaria TALIONIS oferuje usługi prewencyjnego zabezpieczenia i aktywnego przeciwdziałania:

  • wrogiemu przejęciu spółki kapitałowej,
  • szantażowi korporacyjnemu mniejszościowych wspólników (udziałowców, akcjonariuszy),
  • blokowaniu dywidendy przez większościowych wspólników,
  • korupcyjnym lub niegospodarnym transakcjom niekorzystnym dla spółki (opracowanie zindywidualizowanych procedur antykorupcyjnych oraz standardów doboru kontrahentów na zasadach rynkowych),
  • uwikłaniom w karuzele vatowskie i proceder prania brudnych pieniędzy (opracowanie procedur weryfikacji kontrahentów z uwzględnieniem kryteriów formalnych i rynkowych),
  • odpowiedzialności prawnej i finansowej członków zarządu z tytułu ryzykownych decyzji gospodarczych (przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych uzasadniających lub odradzających realizację rozważanych transakcji),
  • odpowiedzialności majątkowej członków zarządu spółek z o.o. z tytułu niespłacalnych wierzytelności obciążających bankrutujący podmiot.