Kancelaria Talionis - bezpieczeństwo biznesu

wywiad gospodarczy

wywiad gospodarczy

Celem rozpoznania wywiadu gospodarczego pozostają kontrahenci, konkurencja i dłużnicy, a także sprawcy czynów nieuczciwej konkurencji i inne osoby / podmioty stanowiące potencjalne zagrożenie.

ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i czyny nieuczciwej konkurencji

ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i czyny nieuczciwej konkurencji

Czyny nieuczciwej konkurencji, ujawnianie tajemnic przedsiębiorcy lub wykorzystanie cudzych tajemnic przedsiębiorstwa, zmowy cenowe...

kontrwywiad gospodarczy i PR

kontrwywiad gospodarczy i PR

Kontrwywiad gospodarczy - przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu. Zarządzanie kryzysowe.

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Kancelaria Talionis obecnie świadczy usługi wyłącznie wirtualnie

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumiemy ją jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).