kontrwywiad gospodarczy i PR

 Kontrwywiad gospodarczy - przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu. Zarządzanie kryzysowe.

Kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, neutralizowanie skutków przecieku informacji i pomówień, powiązania z niepożądaną grupą społeczną lub polityczną. Przejmowanie kłopotliwego kontaktu z mediami.

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa i jego dobrego wizerunku społecznego / medialnego to warunek sukcesu w biznesie. Prawo europejskie i polskie umożliwia podejmowanie szeregu działań o charakterze kontrwywiadu gospodarczego, ukierunkowanego zarówno na zachowanie w sekrecie stosowanych technologii, receptur, źródeł dostaw czy danych identyfikujących kadrę merytoryczną oraz podwykonawców, jak i na anonimizację (ukrywanie) prawa własności, kreowanie wizerunku maskującego słabości przy jednoczesnym uwypuklaniu stron mocnych. Kontrwywiad gospodarczy często miesza się z usługami Public Relations, rzecznictwa prasowego oraz zarządzania kryzysowego w sytuacji nagłego wycieku informacji lub przeprowadzania oszczerczego (uzasadnionego lub nieuzasadnionego) ataku wizerunkowego na klienta.

 Kancelaria Talionis oferuje przedsiębiorcom i zarządom spółek prawa handlowego usługi z zakresu:

  • legalnej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa,
  • przeciwdziałania szpiegostwu przemysłowemu i usuwania skutków szpiegostwa przemysłowego,
  • audytów bezpieczeństwa,
  • anonimizacji struktur gospodarczych i utajniania prawa własności do przedsiębiorstw, nieruchomości i ruchomości,
  • kreowania wizerunku branżowego,
  • zarządzania kryzysowego w zakresie przeciwdziałania skutkom niekorzystnych publikacji medialnych, ataków politycznych i naruszania dobrego imienia przedsiębiorcy w internecie,
  • sporów sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych - na drodze karnej (pomówienie, znieważenie) i cywilnej (odszkodowania, zadośćuczynienia, publikacje przeprosin itp.),
  • innych działań właściwych dla zagadnienia ochrony tajemnic i wizerunków przedsiębiorstw.

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.