wywiad gospodarczy

 Celem rozpoznania wywiadu gospodarczego pozostają kontrahenci, konkurencja i dłużnicy, a także sprawcy czynów nieuczciwej konkurencji i inne osoby / podmioty stanowiące potencjalne zagrożenie.

W XXI wieku informacja to najcenniejszy towar - kto dysponuje szczegółowymi oraz aktualnymi wiadomościami na temat swojej konkurencji i kontrahentów, ten odnosi sukces. Strategiczną przewagę na wolnym rynku zapewnia wiedza o sposobie działania konkurencyjnych przedsiębiorców, konstrukcji ich łańcuchów dostaw, kadrze, wykorzystywanych maszynach czy ponoszonych kosztach produkcji/działalności, a także o powiązaniach politycznych lub kryminalnych. Na ich podstawie trafnie prognozować można potencjał ekspansji rynkowej, zawartość objętych tajemnicą cenników, maksymalną podaż czy inne słabe punkty konkurencyjnej oferty, a także pozaekonomiczne czynniki wpływające na pozyskiwanie lukratywnych kontraktów (kumoterstwo, protekcja polityczna, korupcja itp.). Natomiast celem weryfikacji kontrahentów zazwyczaj pozostaje ich wypłacalność, rzetelność i uczciwość.

Wywiad gospodarczy odpowiada za pozyskiwanie z legalnych źródeł informacji użytecznych na cele analizy biznesowej oraz typowania zagrożeń w środowisku przedsiębiorcy - ekspansją konkurencji, działalnością przestępczą czy niewypłacalnością kluczowych (często przynajmniej krótkoterminowo kredytowanych) klientów. Coraz częściej celem pozostaje również szeroka analiza rynku pod kątem identyfikacji ogólnych branżowych zagrożeń o charakterze kryminalnym, szpiegostwa przemysłowego, sabotażu, czy czynników geopolitycznych.

Jakie informacje może dostarczyć legalny wywiad gospodarczy?

 • o stanie majątkowym podmiotów gospodarczych - poszukiwany jest majątek pod egzekucję komorniczą lub weryfikacja poprzedza zawarcie ważnego kontraktu, dokonanie fuzji, powołanie konsorcjum, zakup dużego pakietu akcji, udzielenie pożyczki bądź kredytu kupieckiego itp. (wywiad majątkowy)
 • o rzetelności przedsiębiorców oraz jakości ich towarów i usług (wywiad konkurencyjny)
 • o polityce działania przedsiębiorcy, jego ofercie, dostawcach, kadrze, kontrahentach i rynkach zbytu (wywiad konkurencyjny)
 • o uwikłaniach w działania przestępcze (wywiad kryminalny)
 • o powiązaniach ze środowiskami politycznymi (wywiad polityczny)
 • o wszelkich innych kwestiach nienaruszających tajemnic prawem chronionych

Analiza zagrożeń w oparciu o pozyskane informacje wywiadowcze umożliwia:

 • identyfikację w środowisku i branży klienta konkretnych zagrożeń działaniem nielegalnym lub nieetycznym (przestępczość kryminalna, gospodarcza oraz terrorystyczna, zagrożenie wizerunkowe - czarny PR, szkodliwe luki prawa cywilnego lub administracyjnego itp.)
 • opracowanie taktyki i strategii przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom

Uzupełnieniem informacji zgromadzonych w toku wywiadu gospodarczego pozostaje opracowywanie prognoz rynkowych w kontekście:

 • już wprowadzanych lub dopiero projektowanych zmian legislacyjnych
 • zmian geopolitycznych
 • branżowej i sektorowej działalności przestępczej
 • innych czynników wpływających na realia gospodarcze skali mikro i makro

 Za pion wywiadu gospodarczego Kancelarii Talionis odpowiada Kazimierz Turaliński - autor bestsellerowego podręcznika wywiadu gospodarczego pt. "Wywiad gospodarczy i polityczny", kompendium wiedzy na temat infiltracji i czynności wywiadu agenturalnego pt. "Agent, infiltracja - sztuka szpiegostwa" oraz współautor opracowania pt. "Wywiad biznesowy - praktyczne wprowadzenie", a także wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku studiów: "Strategiczny wywiad biznesowy". Uznawany za jednego z czołowych środkowoeuropejskich ekspertów ds. wywiadu gospodarczego i analityki śledczej oraz przestępczości gospodarczej.

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.