Kancelaria Talionis - kryminalistyka

ekspertyzy akt sądowych i prokuratorskich

ekspertyzy akt sądowych i prokuratorskich

Ekspertyzy akt - wykrywanie zaniedbań i błędów organów ścigania, wadliwej oceny dowodów, fałszywych zeznań świadków, niesłusznego oskarżenia o przestępstwo lub nieprawidłowego umorzenia postępowania na korzyść przestępcy.

analizy kryminalne i kryminalistyczne

analizy kryminalne i kryminalistyczne

Każdy ciężar gatunkowy spraw przestępstw kryminalnych, narkotykowych i gospodarczych bez względu na konotacje polityczne lub biznesowe zamieszanych w nie osób.

samobójstwa - analizy, wykrywanie nieprawidłowości

samobójstwa - analizy, wykrywanie nieprawidłowości

Typowanie okoliczności i dowodów wskazujących na udział osób trzecich w samobójstwie, przedwczesne lub oczywiście błędne umorzenie postępowania w sprawie śmierci człowieka.

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Kancelaria Talionis obecnie świadczy usługi wyłącznie wirtualnie

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumiemy ją jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).