samobójstwa - analizy, wykrywanie nieprawidłowości

 Typowanie okoliczności i dowodów wskazujących na udział osób trzecich w samobójstwie, przedwczesne lub oczywiście błędne umorzenie postępowania w sprawie śmierci człowieka.

Analiza akt spraw, zabezpieczonych dowodów i tła życia osoby zmarłej w okolicznościach wskazujących na samobójstwo.

Każdego roku wzrasta liczba popełnianych w Polsce samobójstw. W większości przypadków czynności prowadzone na miejscu znalezienia zwłok są jednak prowadzone pobieżnie, nie są kompleksowo zabezpieczane dowody na cele ewentualnego postępowania o zabójstwo, a zwykle nawet nie jest ustalane, czy zmarły w chwili śmierci był pod wpływem leków, narkotyków lub alkoholu. Często listy pożegnalne nie są weryfikowane w drodze ekspertyzy pismoznawczej (potocznie zwanej grafologiczną), nie zabezpiecza się znalezionych na miejscy zdarzenia przyrządów piśmienniczych, nie zabezpiecza DNA potencjalnych osób trzecich. Na późniejszym etapie sprawy nadrobienie tych zaniedbań dowodowych nie jest już możliwe, za to funkcjonariusze organów ścigania niekiedy zniechęcają bliskich zmarłego do wyjaśniania sprawy, gdyż w ich statystyce sprawa samobójstwa wygląda lepiej od niewyjaśnionego zabójstwa. Rutynowe zaniedbania wykorzystuje profesjonalny świat przestępczy, który faktycznie zrezygnował już z zabójstw porachunkowych przy użyciu broni palnej i urządzeń wybuchowych, a coraz częściej podejmuje działania w celu upozorowania faktycznie dokonanego zabójstwa na prawnokarnie neutralne zdarzenia, takie jak wypadek lub śmierć samobójcza.

Jeśli powstały wątpliwości co do okoliczności śmierci zakwalifikowanej jako samobójstwo, Kancelaria TALIONIS zaoferować może usługę opracowania pisemnej analizy zasadności stanowiska organów ścigania, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i konfrontacji z tłem życia zmarłego, wydarzeniami sprzed jego śmierci i z portretem psychologicznym. Uzupełnieniem opinii z tych czynności może być wniosek o wznowienie postępowania karnego, a także wnioski dowodowe zawierające obszerne uzasadnienie merytoryczne i prawne oraz wskazujące sposób przeprowadzenia dowodu.

 Zakres pomocy ze strony Kancelarii TALIONIS:

  • ocena prawidłowości czynności podjętych przez organa ścigania i prawidłowości wniosków wyciągniętych z zabezpieczonego materiału dowodowego
  • wskazywanie nowych, niewykorzystanych w sprawie źródeł dowodowych
  • ocena prawdopodobieństwa maskowania zabójstwa upozorowanym samobójstwem
  • formułowanie uzasadnionych merytorycznie i prawnie nowych wniosków dowodowych
  • pomoc przy wznowieniu postępowania przygotowawczego i zaskarżanie postanowień prokuratorskich

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.