Kancelaria Talionis - sprawy gospodarcze

windykacja i spory gospodarcze

windykacja i spory gospodarcze

Spory gospodarcze i windykacja wierzytelności powstałych w obrocie gospodarczym.Tzw. windykacja karna, gdy w danej sprawie można zastosować przepisy prawa karnego.

spory na rynku budowlanym

spory na rynku budowlanym

Spory na rynku budowlanym, obalanie kar umownych, dochodzenie zapłaty od Skarbu Państwa (inwestorów zamówień publicznych).

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Kancelaria Talionis obecnie świadczy usługi wyłącznie wirtualnie

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumiemy ją jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).