ochrona praw najemców

 Zapobieganie eksmisjom, ochrona praw najemców mieszkań i domów. Eliminowanie niezgodnych z prawem zapisów umów najmu.

Wynajem nieruchomości mieszkalnych podlega w Polsce szeregowi regulacji ustawowych, które zazwyczaj nie są respektowane przez właścicieli domów i mieszkań. Uważają oni, że ich własność jest priorytetem, a praw najemcy będą przestrzegać tylko wtedy, jeśli uznają to za stosowne. Oczywiście nie mają do takiej "selekcji" żadnego prawa. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów obowiązują bezwzględnie i nie można ich wyłączyć treścią zawartej umowy najmu. Właściciel nie może np. wypowiedzieć jednostronnie umowy zawartej na czas określony albo skracać terminów wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, czy dowolnie zmieniać wysokości czynszu. Takie wypowiedzenie nie ma mocy prawnej, czyli po prostu nie istnieje.

Podobnie przepisy Kodeksu karnego uznają za przestępstwo np. wchodzenie do wynajętego mieszkania przez właściciela (tzw. naruszenie miru domowego), a fakt posiadania prawa własności w żadnym stopniu nie legalizuje takiego działania. Żadne zaległości czynszowe nie uprawniają do samowolnej eksmisji, nachodzenia najemcy, nękania go czy wchodzenia do wcześniej przekazanych mu pomieszczeń, albo do zabierania rzeczy dłużnika. Wszystkie z wymienionych działań to przestępstwa, podlegające surowej karze. Większość najemców nie zna jednak swoich praw, przez co godzą się oni na uległość wobec właścicieli nieruchomości, uznając (błędnie!) ich za ważniejszą stronę umowy najmu. Nasza Kancelaria oferuje pomoc w tego typu kłopotliwych sytuacjach i przywrócenie praworządności w relacjach wynajmującego z najemcą.

 


 

 • wynająłeś mieszkanie, pokój lub dom i wdałeś się w spór z jego właścicielem?
 • właściciel zerwał umowę, chce Cię wyeksmitować lub zażądał abyś natychmiast opuścił lokal?
 • jesteś obciążany kosztami najmu niewynikającymi z zawartej umowy?
 • właściciel nagle rażąco podniósł czynsz najmu?
 • wypowiedziano Ci przed końcem jej obowiązywania umowę najmu zawartą na czas określony?
 • chcesz rozwiązać umowę najmu przed terminem jej wygaśnięcia?
 • właściciel bez Twojej zgody wchodzi na wynajętą przestrzeń lub żąda do niej dostępu?
 • właściciel nieruchomości nachodzi Cię i zakłóca Twój spokój?
 • masz jakikolwiek inny problem z właścicielem najętego lokum?

W jakich sprawach Kancelaria TALIONIS może pomóc najemcom nieruchomości mieszkalnych?

 • reprezentowanie interesów najemcy przeciwko właścicielom nieruchomości mieszkalnych (wynajmującym),
 • opiniowanie umów najmu i wskazywanie bezprawnych (niewiążących najemców!) postanowień z opcją pisemnego informowania wynajmującego o braku jakichkolwiek uprawnień do ich egzekwowania,
 • przygotowywanie doniesień do prokuratury w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę najemcy – np. bezprawnego wejścia do wynajętych pomieszczeń lub na wynajęte grunty, nachodzenia najemcy itp.,
 • wypowiadanie umów najmu,
 • blokowanie nielegalnych eksmisji i prób wypowiedzenia umowy najmu,
 • przygotowywanie pism procesowych związanych z najmem nieruchomości mieszkalnych,
 • informowanie właścicieli nieruchomości o ich nielegalnych działaniach oraz możliwych skutkach prawnych (cywilnoprawnych i karnych) takiego postępowania.

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.