spory na rynku budowlanym

 Spory na rynku budowlanym, obalanie kar umownych, dochodzenie zapłaty od Skarbu Państwa (inwestorów zamówień publicznych).

Wszechstronna obsługa przedsiębiorców rynku budowlanego - budownictwo kubaturowe, inżynieria drogowa i kolejowa, w tym budowa mostów, budownictwo przemysłowe. Branża budowlana od dekad boryka się z masowymi oszustwami na szkodę podwykonawców i dostawców, fikcyjnymi upadłościami oraz nakładaniem nienależnych kar umownych doprowadzających do bankructwa uczciwych przedsiębiorców. Nawet kontrakty z giełdowymi gigantami i Skarbem Państwa nie gwarantują rzetelnego rozliczenia.

Kancelaria Talionis oferuje obsługę wszelkich sporów dotyczących realizacji inwestycji o charakterze budowlanym i remontowym, obejmującą: negocjacje polubowne, sporządzanie analiz kryminalnych i ekonomicznych realizacji kontraktu na cele postępowań sądowych, przygotowanie merytorycznych, udokumentowanych doniesień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przygotowanie merytorycznych pozwów o zapłatę i odpowiedzi na cudze pozwy o zapłatę, obalanie kar umownych, obsługę procesową, ochronę antywindykacyjną włącznie z upadłością i ochroną prywatnego (rodzinnego) majątku oszukanego przedsiębiorcy.

 Nasza kadra dysponuje doświadczeniem w sprawach dotyczących m.in.:

  • tzw. afery autostradowej (budowa odcinków autostrad A2, A4 i A1),
  • oszustw w sektorze budownictwa developerskiego (budowy śląskich i warszawskich apartamentowców oraz osiedli willowych w miejscowościach uzdrowiskowych),
  • fałszowania dokumentacji i innego materiału dowodowego na cele nałożenia nienależnych kar umownych,
  • oszustw przy budowie obiektów sportowych, w tym dużych polskich stadionów,
  • sporów przy realizacji dużych zamówień publicznych,
  • egzekwowania płatności od inwestora na rzecz podwykonawcy generalnego wykonawcy inwestycji.

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.