Kancelaria Talionis - sprawy karne

inicjowanie i obsługa postępowań karnych

inicjowanie i obsługa postępowań karnych

Sporządzanie doniesień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z bezpłatną profesjonalną analizą materiału dowodowego, wyodrębnieniem modusu operandi sprawcy i wskazywaniem organom ścigania możliwych...

przestępstwa gospodarcze

przestępstwa gospodarcze

Przestępczość gospodarcza - oszustwa, defraudacje, fałszerstwa, czyny nieuczciwej konkurencji, przestępstwa skarbowe.

przestępstwa skarbowe - VAT, podatek dochodowy i akcyza

przestępstwa skarbowe - VAT, podatek dochodowy i akcyza

Podatek VAT, podatek dochodowy (CIT, PIT), akcyza - wsparcie obrony osób oskarżanych o popełnienie przestępstwa skarbowego.

naruszenia dóbr osobistych

naruszenia dóbr osobistych

Pomówienia i znieważenia - w Internecie, w prasie i telewizji, w życiu codziennym. Sprawy karne i cywilne (odszkodowania, zadośćuczynienia, publikacje przeprosin itp.).

Tel. 32 431 07 43
Fax 32 431 07 47
E-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

Adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Kancelaria Talionis obecnie świadczy usługi wyłącznie wirtualnie

Prawo Talionu wywodzi się ze Starego Testamentu, jego uosobieniem pozostaje historycznie pojmowana sprawiedliwość wedle zasady: "oko za oko, ząb za ząb". Współcześnie rozumiemy ją jako oczekiwanie sprawiedliwej zapłaty za godziwie wykonaną pracę, czy też ukarania sprawcy wyrządzonej krzywdy (przestępstwa lub wykroczenia).