przestępstwa gospodarcze

 


Przestępczość gospodarcza - oszustwa, defraudacje, fałszerstwa, czyny nieuczciwej konkurencji, przestępstwa skarbowe.

Rozwiązywanie problemów przedsiębiorców związanych z przestępstwami gospodarczymi i skarbowymi, bez względu na ich ciężar gatunkowy lub konotacje polityczne. Pomoc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia cudzym działaniem przestępczym, bankructwa lub skomplikowanego sporu prawnego oraz bezpodstawnych oskarżeń prokuratorskich.

Zakres usług:

 • likwidacja skutków oszustw, przywłaszczeń, fałszerstw i innych podobnych czynów karalnych
 • wsparcie obrony w przypadku przedstawienia dłużnikowi prokuratorskich zarzutów, wystąpienia obawy przedstawienia takich zarzutów lub skierowania do sądu aktu oskarżenia (np. ukrycie lub niszczenie majątku, niegospodarność, oszustwo na szkodę wierzyciela etc.)
 • sporządzanie doniesień o przestępstwie gospodarczym wspartych orzecznictwem i wiarygodnym materiałem dowodowym, trudnych od umorzenia - każdy ciężar gatunkowy spraw, włącznie z przestępczością zorganizowaną i międzynarodową
 • ujawnianie tzw. oszustw sądowych, obrona dłużnika poprzez wykazanie, że prawomocny wyrok przeciw niemu zapadł w wyniku przestępstwa wprowadzenia sądu w błąd
 • ujawnianie defraudacji
 • obalanie prokuratorskich zarzutów - ujawnianie słabych punktów w akcie oskarżenia i materiale dowodowym, opracowywanie strategii obrony
 • analizy kryminalne - doradztwo kryminalistyczne i kryminologiczne, obalanie wersji śledczych, zaskarżanie umorzeń śledztw i dochodzeń
 • inne, w tym szczególnie trudne, problemy związane z działalnością przestępczości gospodarczej

Zapewniamy pomoc ze strony ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w sektorach cywilnym i specjalnych formacji mundurowych, a także autorów publikacji książkowych oraz uznanych ekspertów - wykładowców uczelni wyższych.
Jakimi sprawami przestępstw gospodarczych zajmowała się nasza kadra?

 • wielomilionowe oszustwa w branży budowlanej - inwestycje developerskie w osiedla mieszkaniowe, hipermarkety i biurowce
 • miliardowe defraudacje i oszustwa na szkody podwykonawców w toku tzw. afery autostradowej - budowa dróg i autostrad, mostów, nasypów kolejowych
 • afera Amber Gold - kontrola akt sprawy i opracowanie analizy kryminalnej powiązań finansowych, działalności przestępczej Marcina P. oraz typowanie beneficjentów przestępstwa
 • oszustwa rosyjskojęzycznej grupy przestępczej przy budowie osiedli willowych - pokrzywdzeni podwykonawcy, pożyczkodawcy, wykonawcy robót budowlanych i nabywcy domów
 • oszustwa komornicze - w tym próba licytacji działki budowlanej o wartości około 50 milionów zł w cenie 8 milionów zł
 • wykorzystywanie instytucji państwowych do niszczenia konkurencji i świadków procederu przestępczego - m.in. sprawa tzw. paliwówki
 • wyłudzenia towarów na kredyt kupiecki - branże paliwowa, budowlana, elektroniczna, spożywcza
 • defraudacje majątku spółek kapitałowych przez zarządy, kadrę menadżerską, wspólników
 • fałszowanie produktów - zawyżanie masy towaru, oszustwa na jakości użytych surowców, oszustwa na pochodzeniu towarów luksusowych itp.
 • szpiegostwo gospodarcze - sprzedaż tajemnic przedsiębiorstwa przez od lat zatrudnionych pracowników, zwolnionych pracowników, celowo wprowadzonych do kadry "kretów" itp.
 • uwikłanie uczciwego przedsiębiorcy w cudze przestępstwa skarbowe - oszustwa paliwowe i wyłudzenia zwrotu podatku VAT (tzw. oszustwa karuzelowe i oszustwa znikającego sprzedawcy)
 • wyłudzenia kredytów i pożyczek
 • kradzieże tożsamości uczciwej osoby na cele przestępstwa
 • nielegalne eksmisje przedsiębiorców, wymuszenia i szantaże, terror kryminalny
 • fałszowanie dokumentów (fałsz materialny i fałsz intelektualny) - umów, oświadczeń woli, weksli, innego materiału dowodowego

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.