podatek VAT, podatek dochodowy (CIT, PIT), akcyza - wsparcie obrony osób oskarżanych o popełnienie przestępstwa skarbowego.

 Prokuratura wspólnie z organami skarbowymi coraz częściej dąży do stawiania zarzutów popełnienia przestępstwa skarbowego przedsiębiorcom, bez wnikliwego i rzetelnego zbadania ich sytuacji, w związku z czym stosowanie coraz bardziej zaostrzonych przepisów pociąga za sobą eliminację z rynku zupełnie niewinnych ludzi, albo orzeczenie nadmiernie surowej kary za błahe naruszenia przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na niezwykle skomplikowane przepisy polskiego prawa podatkowego, prawa europejskiego normującego kwestie podatkowe oraz prawa karnego skarbowego, samodzielna obrona jest bardzo często nieskuteczna, podobnie jak opieranie się na pomocy prawników "od wszystkiego". Z tego powodu zapewniamy naszym Klientom pomoc fachowców wyspecjalizowanych w sprawach przestępstw ekonomicznych - głównie byłych urzędników państwowych zajmujących się wcześniej zwalczaniem przestępstw gospodarczych i skarbowych.
Zakres pomocy Kancelarii TALIONIS:

  • ocena akt sprawy, kwalifikacji prawnej i zabezpieczonego materiału dowodowego, z wyszczególnieniem prawidłowego sposobu oceny dowodów i okoliczności wskazujących na winę lub niewinność podejrzanego / oskarżonego
  • ocena ekonomiczna podważanych przez organa podatkowe i prokuraturę transakcji (w tym w pisemnej formie opinii, mogącej stanowić obecnie dowód w postępowaniu sądowym)
  • wskazywanie nowych, niewykorzystanych w sprawie źródeł dowodowych
  • formułowanie uzasadnionych merytorycznie i prawnie nowych wniosków dowodowych
  • wskazywanie podejrzanemu / oskarżonemu możliwości prawnych ograniczających dolegliwość grożących mu kar
  • opracowywanie pełnej strategii obrony
  • obrona procesowa przez wysoko wykwalifikowanych profesjonalnych obrońców

 


 

Pierwszy kontakt: biuro@kancelariatalionis.pl

W pierwszej wiadomości prosimy o krótki opis sprawy. Wszelkie przekazane informacje traktujemy rygorystycznie jako tajemnicę i nie ujawniamy ich żadnym osobom trzecim.